Metaldetektor - hvordan gør man?

Flere og flere går med detektor og der bliver da også fundet mange spændende ting i jorden.

Men det er vigtigt at du sætter dig ind i reglerne før du går i gang.

Du skal altid have lov først. Du må ikke gå med en detektor nogle steder i Danmark, uden først at have fået lov af grundejeren eller landmanden/lodsejeren.

Et af de mest oplagte steder at søge med sin detektor er på markerne. Nogle marker dyrkes ikke af ejeren selv, så må du altså også have fat i ham der forpagter jorden. Bedst er det at gå på markerne fra afgrøderne er høstet. Græsmarker kan du gå på hele året. Andre steder at gå kan være strande og skove, men husk her, at der kan være mange forskellige lodsejere.

Du må ikke grave under pløjelaget, som ofte er 20-25 cm dybt. Med en smule forsigtighed kan du mærke en hård pløjesål/skal der hvor laget stopper. Dybden kan dog variere fra sted til sted. Fund fra dybereliggende strukturer må ikke tages op, da de derved tages ud af kontekst. Henvend dig til museet.

Fund må ikke konserveres hjemme. Dette skal udføres af fagfolk.

Alle fund skal påføres GPS-koordinatorer, og opbevares i seperate poser. Gør det mens du er på marken, små poser med lynlås lukning er at anbefale.

Det er også en god idé at tage et billede af dit fund, og notere ned hvor og hvordan du fandt det.

Du må ikke gå på eller tættere på en gravhøj eller et fortidsminde end to meter.

Du skal være medlem af NAF for at gå sammen med os. Vi går sammen på detektorture og alle fund indleveres til Nordsjælland Museum, som vurderer hvad der er Danefæ. Alt Danefæ skal afleveret.

Fund der ikke erklæres Danefæ, overdrages til Nordsjællands Museum såfremt de har kulturhistorisk relevans for den enkelte lokalitet eller museet som helhed.

Se her på Nationalmuseets hjemmeside hvad der kan være danefæ.

Men er du i tvivl om dit fund, så kontakt Nordsjællands Museum.

Danefæ er genstande fra fortiden, der kommer til veje som jordfund i Danmark, og som er forarbejdet afædelt metal eller i øvrigt er af kulturhistorisk værdi, herunder mønter. Den, der finder danefæ eller får danefæ i sin besiddelse, skal aflevere det, idet danefæ tilhører staten.

Loven om danefæ kan spores tilbage til middelalderen. Nationalmuseet administrer denne lov, der sikrer, at vigtige fund fra Danmarks fortid bliver bevaret for kommende generationer.

Danefæ Top 10 - 2018 listen præsenteres på Jelling Besøgscenter. Udstillingen åbnes lørdag d. 26. januar 2019 og er herefter tilgængelig for alle. Overskriften for året udstilling er "skat eller skråt" underhenvisning til, at det fortiden anså for at være skråt, er et skattefund for os i dag.

Nationalmuseet og DK4 laver hvert år en top 10 liste over årets fund. I 2016 havde Gribskov Kommune hele to fund på listen:

  • Holløse skatten
  • Høvlsbakke smykker

Holløsemønten

Lille artikel fra lokalavis om detektorfund af 41 mønter.

Del siden