Medlemskab koster 100 kr. om året.

Indbetales til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 1551, kontor nr. 10006694.

HGAF har ingen Børnegruppe. Kontaktperson vedr. metaldetektor, bestyrelsesmedlem Kirsten Sommer, mail: kirstensommer@godmail.dk, telefon 40 4251 18.  

Iøvrigt henviser vi til Museum Nordsjællands hjemmeside hvor du kan se deres aktiviteter og arrangementer og hvad du kan melde dig til/deltage i. 

Januar 2023: Foreningen stopper midlertidig for optag af nye detektormedlemmer.


Indmeldelse sker til mail hgaf@amatoergruppen-hgaf.dk

Del siden